** دبیرستان رهیار ارومیه **

دبیرستان غیردولتی پسرانه متوسطه دوره اول ( هفتم - هشتم - نهم )

** دبیرستان رهیار ارومیه **

دبیرستان غیردولتی پسرانه متوسطه دوره اول ( هفتم - هشتم - نهم )

** دبیرستان رهیار ارومیه **

لا حول ولاقوه الا بالله العلی العظیم

هیچ اتفاقی، تصادفی نیست وخداوند همه کارهایش بر علم استوار است ...

انسانها در هر شرایط و هر موقعیت اجتماعی و در تمامی مکان ها و زمان ها درحال یادگیری هستند. در این میان افرادی که به اهمیت فرآیند یاد دهی و یادگیری در همه حال ایمان دارند و خود را در بعنوان یک سازمان یاددهنده و یادگیرنده تلقی میکنند ، همواره از موفقیت های سرشار خود لذت می برند. دبیرستان رهیار با مدیریت جدید و دبیران تیزهوشان به عنوان یک سیستم یاددهی – یادگیری میتواند تاثیر بسیاری در آموزشهای موثر بر زندگی فرزندانمان داشته باشد.
هدف اصلی دبیرستان رهیار ایجاد تغییر در مهارت و نگرش و رفتار دانش آموزانش است. باشد آینده ای سالم و زیبا را برای فرزندان عزیزمان ترسیم نماییم.

نمونه سوالات متوسطه دوره اول دبیرستان رهیار ارومیه

نمونه سوالات هفتم

المپیاد جامع هفتمی ها اسفند (از همه دروس)

دفترچه المپیاد اجتماعی هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد ادبیات هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاددینی هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد ریاضیات هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد انگلیسی هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد عربی هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد علوم تجربی هفتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات هشتم

المپیاد جامع هشتمی ها اسفند (از همه دروس)

دفترچه المپیاد اجتماعی هشتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد ادبیات هشتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاددینی هشتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد ریاضیات هشتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد انگلیسی هشتم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد عربی هشم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد علوم تجربی هشم با پاسخنامه تستی و تشریحی

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات نهم

المپیاد جامع نهمی ها اسفند (از همه دروس)

دفترچه المپیاد اجتماعی نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد ادبیات نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاددینی نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد ریاضیات نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد انگلیسی نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد عربی نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی

دفترچه المپیاد علوم تجربی نهم با پاسخنامه تستی و تشریحی